مجله فرهنگی
شناسنامه کاروان مهر

دوماهنامه فرهنگی
صاحب امتیاز‌‌‎‏‏، سردبیر: فرزانه قوجلو
مدیر داخلی: ستاره حیدری نوری
طراح گرافیک: علی بخشی
امورمشترکین: ساحل حیدری نوری
ایمیل مجله:
info@caravan-mag.com
ایمیل سردبیر:
ghojaloo20@gmail.com
تلفن:
77373086 - 09122881465
فاکس: 77373086
نشانی پستی: تهران
صندوق پستی: 677-16765

آنچه دیروز، سی ام دی ماه، در تهران رخ داد آتش به جانمان زد. و جز آن که همدلی و همدردی‎مان را با بازماندگان بر زبان آوریم، کلام دیگری نمی‎یابیم و با سعدی همکلام می‎شویم که چنین می‎سراید:

 

شبی دود خلق آتشی برفروخت

شنیدم که بغداد نیمی بسوخت

 

یکی شکر گفت اندران خاک و دود

که دکان ما را گزندی نبود

 

جهاندیده‌ای گفتش ای بوالهوس

تو را خود غم خویشتن بود و بس؟

 

پسندی که شهری بسوزد به نار

وگرچه سرایت بود بر کنار؟

 

بجز سنگدل ناکند معده تنگ

چو بیند کسان بر شکم بسته سنگ

 

توانگر خود آن لقمه چون می‌خورد

چو بیند که درویش خون می‌خورد؟

 

مگو تندرست است رنجوردار

که می‌پیچد از غصه رنجوروار

 

تنکدل چو یاران به منزل رسند

نخسبد که واماندگان از پسند

 

دل پادشاهان شود بارکش

چو بینند در گل خر خارکش

 

اگر در سرای سعادت کس است

ز گفتار سعدیش حرفی بس است

 

همینت بسنده‌ست اگر بشنوی

که گر خار کاری سمن ندروی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *