غلامحسین ساعدی در کاروان ویژه تابستان ۹۹

۲۵ شهریور ۱۳۹۹

شماره ۲۳ مجله کاروان مهر منتشر شد و از چهارشنبه ۲۶ شهریور در کتابفروشی ها و دکه های روزنامه فروشی در دسترس علاقمندان است. با هم نگاهی می کنیم به فهرست کاروان شماره بیست و سه.