فریدا کالو در شماره پاییزی کاروان

۲ دی ۱۳۹۹

شماره ۲۴ مجله کاروان مهر منتشر شد و از روز چهارم دی ماه در دسترس علاقمندان قرار دارد.

و در این فرصت مروری می کنیم بر بیست و چهارمین شماره کاروان: