داریوش شایگان در بیست و پنجمین شماره کاروان

5 اسفند 1399

کاروان مهر در شماره زمستانی خود یادی می کند از دکتر داریوش شایگان و در بخشی دیگر به استقبال نوروز می رود. با هم مرور می کنیم بیست و پنجمین شماره مجله کاروان مهر را که از روز چهارشنبه ششم اسفند در کتابفروشی ها و دکه های روزنامه فروشی در دسترس علاقمندان قرار می گیرد. عکس روی جلد این شماره کاروان از خانم ژاله ستار است.