آن تایلر و تقی مدرسی در شماره تابستانی کاروان

21 مرداد 1401

آن تایلر و تقی مدرسی در شمارۀ تابستانی فصلنامه کاروان مهر

بررسی زندگی و آثار آن تایلر موضوع بخش یک نگاه، یک زندگی سی ‎امین شماره کاروان است. و اگر امروز تقی مدرسی در میان ما بود نود ساله می شد، پس بخشی را نیز به زندگی تقی مدرسی، همسر ایرانی آن تایلر اختصاص داده‎ایم. مطالب دیگری نیز در این شماره کاروان آمده که از روز یکشنبه ۲۳ مرداد در کتابفروشی ها در دسترس علاقمندان قرار می ‎گیرد. در این فرصت نگاهی می کنیم به شمارۀ تابستانی کاروان مهر: