سی و یکمین شماره کاروان مهر منتشر شد.

25 اسفند 1401

 

 

ر

أنی اِرنو، برنده نوبل ادبی ۲۰۲۲، در سی و یکمین شماره کاروان مهر

کاروان شماره ۳۱ منتشر شد. آغازگر این شمارۀ فصلنامه کاروان شعری از اینگه بورگ باخمن با عنوان «سرزمین نو» است. و سپس در بخش یک نگاه، یک زندگی به سراغ آنی اِرنو رفته تا این نویسندۀ برجسته فرانسوی را بیشتر به مخاطب فارسی زبان بشناساند. در بخش دوم نگاهی دارد به زندگی و کارنامه ادبی احمد محمود در بیستمین سال خاموشی اش. دو داستان کوتاه، معرفی کتاب و  بررسی دوستی میان ویرجینیا وولف و کاترین منسفیلد از دیگر مطالب این بخش است. با هم فهرست شماره زمستانی کاروان را مرور می ‎کنیم: