سیمون‌ وایل/سوزان‌ سانتاگ‌/ ترجمۀ نوشین‌ مهاجرین‌

  قهرمانان‌ فرهنگی‌ تمدن‌ لیبرال‌ بورژوای‌ ما ضد آزادی‌ و ضد بورژوازی‌ هستند. آنها نویسندگان‌ ملال‌آور، عقده‌ای‌ و بی‌ادبی‌ هستند که‌ اثرگذارند، نه‌ فقط‌ با آن‌ لحن‌ مقتدرانه‌ و اعتبار شخصی‌شان‌ و یا با تب‌ و تاب‌ خردمندانه‌شان‌، بلکه‌ با آن‌ احساس‌ شخصی‌ تند به‌ شدت‌ افراطی‌ روشنفکرانه‌، افرادی‌ ریاکار، هیجان‌زده‌ و ویرانگر خویشتن‌اند. اینها […]

جوزف‌ برودسکی / سوزان‌ سانتاگ‌ ترجمه‌ ماشاالله‌ مقدسی

جوزف برودسکی

تا زنده‌ایم‌ جایی‌ خواهیم‌ بود و پاهایمان‌ نیز همیشه‌ در جایی‌ قرار خواهند داشت‌. آنها را یا روی‌ زمین‌ می‌گذاریم‌ و یا در هوا می‌آویزیم‌. البته‌ ذهن‌ می‌تواند جایی‌ دیگر باشد و از روی‌ دلمردگی‌ و یا سرزندگی‌ و نشاط‌ در گذشته‌ و حال‌ و یا حال‌ و آینده‌ سیر کند یا بی‌جهت‌ اینجا یا […]