مودیلیانی و آخماتوا در پاریس/ تامارا آیدلمن/سیما سلطانی

طرح مودیلیانی از آنا آخماتووا

در ۱۹۶۳، زمانی که دورانِ خروشچِف[۱]، دورانِ آب شدنِ یخ‌ها در اتحاد جماهیر شوروی، رو به افول می‌گذاشت، مجموعه‎ای‌ از شعرهای آنا آخماتوا تحتِ عنوانِ پرواز زمان (The Flight of Time) منتشر شد. این اثر که تمامِ نیم قرنِ دورۀ کاری شاعر را در بر می‌گرفت، البته که با شور و شوق بسیار روبرو شد […]