عشق به واژه‌ها/ ایرینا شِوِلنکو /ترجمه آبتین گلکار

تک چهره مارینا تسوتایوا،هنرمند ناشناس، حدود ۲۵-

  نخستین گام‌های ادبی هر نویسنده همیشه «نظام هنری قاعده‌مندی» دارد. این قواعد، نا‌نوشته باقی مانده‌اند و ضمن آنکه با گذشت زمان دچار دگرگونی می‌شوند و بخشی از فرهنگ ادبی هر دوره و زمانه به شمار می‌آیند، ولی به هر حال بازتاب‌دهنده و تعیین‌کننده ساختار زندگی ادبی هنرمند هستند. موفقیت یا عدم موفقیت گام‌های نخستین، […]