جایزه‎ی ادبی گنکور و بنیان‎گذار آن/ خجسته کیهان

ادوارد دوگونکور(سمت چپ) به همراه برادش ژول عکاس: فلیکس نادار

ادموند دو گنکور[۱] (۱۸۹۶ – ۱۸۲۲)، بنیان‎گذار مهم‎ترین جایزه‎ی ادبی فرانسه نویسنده‎ای صاحب سبک بود که در نیمه‎ی دوم قرن نوزدهم به شهرت رسید. ادموند که در شهر نانسی در خانواده‎ای نیمه اشرافی به دنیا آمده بود همراه با برادرش ژول(۱۸۷۰ – ۱۸۳۰) به نگارش آثار ادبی پرداخت. دو برادر که در طول زندگی ژول […]