تهران در بهت و سوگ

آنچه دیروز، سی ام دی ماه، در تهران رخ داد آتش به جانمان زد. و جز آن که همدلی و همدردی‎مان را با بازماندگان بر زبان آوریم، کلام دیگری نمی‎یابیم و با سعدی همکلام می‎شویم که چنین می‎سراید:   شبی دود خلق آتشی برفروخت شنیدم که بغداد نیمی بسوخت   یکی شکر گفت اندران خاک […]