آیا عکسی از تولیدات کراپ واقعاً چیزی درباره محصولات کراپ می‌گوید؟ گفت‌و‌گوی فریتزجی راداتز با سوزان سانتاگ ترجمه‌: کاتیا سلماسی

«قهوه داره آماده می‌شه، الان میام» این طنین صدای بم و زمخت میزبان دور از دیدرس من بود؛ صدایی که انگار از یک دخمه بیرون می‌آمد. به من اجازه داد که با بالا رفتن از یک نردبان نه چندان امن وارد آتلیه وی شوم- یک اتاق زیرشیروانی کوچک انباشته از کتاب و روزنامه و صفحات […]