جوزف‌ برودسکی / سوزان‌ سانتاگ‌ ترجمه‌ ماشاالله‌ مقدسی

جوزف برودسکی

تا زنده‌ایم‌ جایی‌ خواهیم‌ بود و پاهایمان‌ نیز همیشه‌ در جایی‌ قرار خواهند داشت‌. آنها را یا روی‌ زمین‌ می‌گذاریم‌ و یا در هوا می‌آویزیم‌. البته‌ ذهن‌ می‌تواند جایی‌ دیگر باشد و از روی‌ دلمردگی‌ و یا سرزندگی‌ و نشاط‌ در گذشته‌ و حال‌ و یا حال‌ و آینده‌ سیر کند یا بی‌جهت‌ اینجا یا […]