نامه‌ی‌ سوزان‌ سانتاگ‌ به‌ بورخس‌*/ترجمه‌ احمد اخوت‌

  سیزدهم‌ ژوئن‌ ۱۹۹۶، نیویورک‌.  بورخس‌ عزیز  :  از آنجا که‌ پیوسته‌ نوشته‌هایت‌ را زیر عنوان‌ جاودانگی‌ طبقه‌بندی‌ می‌کنند چندان‌ به‌ نظر غریب‌ نمی‌رسد که‌ نامه‌ای‌ خطاب‌ به‌ تو بنویسم‌. (از مرگ بورخس‌ ده‌ سال‌ گذشت‌). اگر بخواهیم‌ بگوییم‌ کسی‌ از معاصران‌ ما به‌ جاودانگی‌ ادبی‌ رسید تو بودی‌. گرچه‌ تو نیز عمدتاً ثمره‌ی‌ زمان‌ […]