سیمون‌ وایل/سوزان‌ سانتاگ‌/ ترجمۀ نوشین‌ مهاجرین‌

  قهرمانان‌ فرهنگی‌ تمدن‌ لیبرال‌ بورژوای‌ ما ضد آزادی‌ و ضد بورژوازی‌ هستند. آنها نویسندگان‌ ملال‌آور، عقده‌ای‌ و بی‌ادبی‌ هستند که‌ اثرگذارند، نه‌ فقط‌ با آن‌ لحن‌ مقتدرانه‌ و اعتبار شخصی‌شان‌ و یا با تب‌ و تاب‌ خردمندانه‌شان‌، بلکه‌ با آن‌ احساس‌ شخصی‌ تند به‌ شدت‌ افراطی‌ روشنفکرانه‌، افرادی‌ ریاکار، هیجان‌زده‌ و ویرانگر خویشتن‌اند. اینها […]

تماشای رنج دیگران /سوزان سانتاگ/ ترجمه: خجسته کیهان

ویرجینیا وولف در ژوئن ۱۹۳۸ کتاب سه گینی[۱]، که شامل افکار جسورانه‌اش درباره ریشه‌های جنگ بود را به چاپ رساند، کتابی که با استقبال مواجه نشد. نگارش این اثر دو سال پیش از انتشار، هنگامی آغاز شده بود که وولف و دوستانش همراه با سایر نویسندگان قیام پیش‌رونده فاشیستی اسپانیا را نگران‌کننده می‌یافتند و کتاب […]