شب آگاتا کریستی برگزار شد/ ترانه مسکوب

شب آگاتا کریستی دویست و هشتاد و سومین شب از شبهای مجله خارا بود که با همکاری نشر گاندی و مجله کاروان مهر عصر سه شنبه ۲۶ بهمن ماه هزار و سیصد و نود و پنج در کانون زبان فارسی برگزار شد. در آغاز علی دهباشی از انتشار ویژه نامه آگاتا کریستی در مجله کاروان […]