شب وودی آلن برگزار شد/پریسا احدیان

  عصر یکشنبه، هشتم مهرماه سال یکهزار و سیصد و نود و هفت، سیصد و هفتاد و دومین شب از مجموعه شب های مجلۀ بخارا با همراهی خانۀ گفتمان شهر و مجلۀ کاروان به شب «وودی آلن» اختصاص یافت. در این شب که در خانۀ وارطان برگزار شد، سخنرانان: پرویز جاهد، شیوا اردوئی، فرزانه قوجلو […]