عصر پنجشنبه با آنا آخماتووا و مارینا تسوتایوا

عصر پنجشنبه ۱۶ دی ماه مجله کاروان و گالری گذار میزبان دوستداران اشعار آنا آخماتووا و مارینا تسوتایوا، دو شاعر برجسته روس، هستند. در این پنجشنبه احمد پوری و محمدرضا فرزاد اشعار آخماتووا و تسوتایوا را می‎خوانند و ندا سماواتی با گیتار همراهی‎شان می‎کند. گفتنی است که کاروان مهر شماره‎های ۹ و ۱۰ خود را […]