سلامی دوباره به فروغ فرخزاد/ حورا یاوری

  نزدیک به نیم قرن از مرگ فروغ فرخزاد می‎گذرد. در طی این سال‎ها در ایران و جهان کتاب‎ها و مقاله‎های بیرون از شماری درباره شعر و زندگی او منتشر شده است. مقایسه و ارزیابی این نقدها نه تنها از نظر آشنایی با شعر فرخزاد، تکامل شگفتی‎برانگیز آن در یک زمان کوتاه، و گستره وسیع […]