مجله فرهنگی
شناسنامه کاروان مهر

فصلنامه فرهنگی
صاحب امتیاز‌‌‎‏‏، سردبیر: فرزانه قوجلو
مدیر داخلی: ستاره حیدری نوری
طراح گرافیک: علی بخشی
امورمشترکین: ساحل حیدری نوری
ایمیل مجله:
info@caravan-mag.com
ایمیل سردبیر:
ghojaloo20@gmail.com
تلفن:
77373086 – 09122881465

مارگارت آتوود

این عکس من است

چند وقت پیش گرفته‎اندَش

اول به نظر

نسخه‎ی چاپیِ بی‎حالی می‎آید:

خطوطی محو و شتَک‎هایی خاکستری

که به خوردِ کاغذ رفته‎اند.

بعد، دقیق‎تر که می‎شوی،

در گوشه‎ی سمت چپ

چیزی شبیه شاخه‎ای می‎بینی: بخشی از درختی…

ادامه متن

مارگارت آتوود و کیتی پترسون در جنگل نورد مارکا ـ نروژ

مارگارت آتوود و کیتی پترسون در جنگل نورد مارکا ـ نروژ

داستان‌نویسیِ تغییرات آب و هوا،[۱] می‌تواند به ژانری ملال‌آور تبدیل شود. داستان‌پردازان بدشان نمی‌آید که از تغییرات آب و هوا، کسب و کاری عبوس بسازند و با تازشِ…

ادامه متن