نشانی/ مرتضی ممیز

مرتضی ممیز ـ عکس از مریم زندی

  من سهراب سپهری نقاش را بیشتر می‎شناسم. سپهری شاعر را هم خوب می‎شناسم. سپهری شاعر همان سپهری نقاش است که در تابلوهای او همان نسیم کلماتش را پَرپَر می‎کند. حرف‎هایم، مثل یک تکه چمن روشن بود من به آنان گفتم، آفتابی لب درگاه شماست که اگر در بگشایید به رفتار شما می‎تابد ( سوره […]