پنج نامه از بهمن محصص به سهراب سپهری

بهمن محصص ـ عکس از علی دهباشی

  رم ۲۹ اکتبر [۱]۱۹۵۷ جناب سپهری، شنیدم که تو هم در رفتی.. خیلی خوشحال شدم و صادقانه آرزو دارم که برنگردی. طوری پیش نیاید که مجبور به بازگشت شوی. امیدوارم که خوش و خرم باشی. همین طور جناب عصار که یک روز جمعه به اتفاقش و کاظمی به فیلم « جادوگر شهر زمرد» که […]