مارینا تسوتایوا در دهمین شماره کاروان

دهمین شماره کاروان مهر با ویژه‎نامه‎ای برای مارینا تسوتایوا، شاعر نامدار روس، منتشر شد. از جمله مطالب منتشر شده در این ویژه نامه: بررسی موشکافانه زندگی و اشعار مارینا تسوتایوا با ترجمه آبتین گلکار، ده شعر با ترجمه احمد پوری، نامه مارینا تسوتایوا به آنا آخماتووا با ترجمه از زبان روسی توسط نسترن زندی، نامه […]