کته کُلویتس /توماس یوسِلوف ترجمه‎ی گلبرگ برزین

مضمون غالب در هنر کِته کُلویتس، همدردی، قدرت و خویشتن‎داری است. حس همدردی او هیچ ارتباطی با مالیخولیا و افسردگی یا حتی ضعف‎های یک فرد عاطفی ندارد. قدرت او در درک شوربختی همسایگان اوست، مظلومان و ستم‎دیدگان، فقر و گرسنگی، اندوه و مرگ. و خویشتن‎داری را در شمار زیادی خودنگاره به تصویر می‎کشد که در […]