این خاک رنگ دارد/ ستاره حیدری

کنیز، عکس از ستاره حیدری

تعریف هنر برای اهالی هرمز، بزنگاهی برای جلب توریست و مشتری است. اما آن چه که هنرِ دستِ آن‎ها را منحصر به فرد می‎کند محتوایی است که ارتباطی با خوانش تاریخ هنر نداشته و برخاسته از زندگی شخصی آن‎ها در تعامل با محیط است. که این موضوع با یادآوری ماهیت کهن هنر پیوند دارد؛ نیمی […]