جهان ملک خاتون / دومنیک پرویز بروکشا ترجمه: دکتر مصطفی حسینی

جهان ملک خاتون (تولّد بعد از سال ۷۲۴ ق.، وفات بعد از سال ۷۸۴ ق.)، شاهدختی از خاندان اینجو و شاعر هم­روزگارِ حافظ (۷۱۵– ۷۹۲) است. وی تنها فرزندِ پادشاهِ اینجو، جلال­الدّین مسعود شاه (مقتول به ۷۴۳ ق.)، بود که دوران کودکی را پشت­ سر نهاد. نسبِ او از طرف مادر به خاندان چوپانیان آذربایجان […]