سی و یکمین شماره کاروان مهر منتشر شد.

    ر أنی اِرنو، برنده نوبل ادبی ۲۰۲۲، در سی و یکمین شماره کاروان مهر کاروان شماره ۳۱ منتشر شد. آغازگر این شمارۀ فصلنامه کاروان شعری از اینگه بورگ باخمن با عنوان «سرزمین نو» است. و سپس در بخش یک نگاه، یک زندگی به سراغ آنی اِرنو رفته تا این نویسندۀ برجسته فرانسوی را […]