فدریکو گارسیا لورکا در نوزدهمین شماره کاروان مهر

فدریکو گارسیا لورکا در نوزدهمین شماره کاروان مهر   شماره نوزدهم مجله کاروان مهر منتشر شد. کاروان در این شماره نگاهی دارد به زندگی و آثار فدریکو گارسیا لورکا، شاعر پرآوازۀ اسپانیا. گفتگو با شاعر کولی که از زبان اسپانیایی به فارسی ترجمه شده و نگاهی به نامه‎های لورکا و سالوادور دالی از ویژگی‎های این […]