داریوش شایگان در بیست و پنجمین شماره کاروان

کاروان مهر در شماره زمستانی خود یادی می کند از دکتر داریوش شایگان و در بخشی دیگر به استقبال نوروز می رود. با هم مرور می کنیم بیست و پنجمین شماره مجله کاروان مهر را که از روز چهارشنبه ششم اسفند در کتابفروشی ها و دکه های روزنامه فروشی در دسترس علاقمندان قرار می گیرد. […]