اروین یالوم در بیست و ششمین شماره کاروان مهر

  شماره بیست و ششم کاروان ویژۀ اروین یالوم در بخش یک نگاه و یک زندگی، با بهره‎ گیری از سرمقالۀ دکتر سپیده حبیب و گفتگوهایی منتشر نشده از این روان ‎درمانگر اگزیستانسیال روانۀ بازار مطبوعات شد. گفتنی است که در بخش دوم مجله نیز علاوه بر دیگر مطالب خواندنی می ‎توانیم خوانندۀ سفر روحانی […]