انتشار بیست و هشتمین شماره کاروان مهر

کاروان مهر شماره 28

بیست و هشتمین شماره کاروان مهر منتشر شد. در این شمارۀ کاروان زندگی و آثار جومپا لاهیری مورد بررسی قرار گرفته است و گفتگوهایی جذاب و خواندنی با این نویسندۀ برندۀ پولیتزر از ویژگی های این بخش است. از مقالات بخش دوم کاروان می توان به مقاله ای نوشتۀ جوزف برادسکی اشاره کرد و  نیز […]