جین آستین در سی و سومین شماره کاروان

شماره سی و سوم کاروان مهر منتشر شد و از سه شنبه دهم بهمن ماه در کتابفروشی ها و در فروشگاه اینترنتی کاروان مهر در دسترس علاقمندان قرار دارد. کاروان در بخش یک نگاه، یک زندگی این شماره خود به جین آستین پرداخته تا دریابیم چرا پس از گذشت بیش از دویست سال از مرگ […]