عصر پنجشنبه با سوزان سانتاگ

  مجله کاروان که در اولین شماره خود تماماً به سوزان سانتاگ پرداخته بود، اکنون سومین عصر پنجشنبه را با همکاری گالری گذار به این نویسنده برجسته اختصاص داده است. سوزان سانتاگ نویسنده، نظریه‎پرداز ادبی و هنری و منتقد سیاسی و اجتماعی آمریکایی بود که جامعه هنری و ادبی در ایران به خوبی با او […]