مجله فرهنگی
شناسنامه کاروان مهر

فصلنامه فرهنگی
صاحب امتیاز‌‌‎‏‏، سردبیر: فرزانه قوجلو
مدیر داخلی: ستاره حیدری نوری
طراح گرافیک: علی بخشی
امورمشترکین: ساحل حیدری نوری
ایمیل مجله:
info@caravan-mag.com
ایمیل سردبیر:
ghojaloo20@gmail.com
تلفن:
77373086 – 09122881465

اگر مایل به ارسال مطلب برای نشریه کاروان مهر هستید، می توانید مطالبتان را به صندوق پستی نشریه، یا به ایمیلهای سردبیر و مجله ارسال کنید و یا از فرم زیر استفاده کنید.

  نام شما (الزامی)

  ایمیل شما (الزامی)

  شماره تماس شما (الزامی)

  موضوع مطلب

  فایل مقاله شما با فرمت word یا pdf

  عکس مرتبط با مقاله (اگر چند عکس دارید لطفا همه را در قالب یک فایل زیپ ارسال کنید)

  توضیحات مرتبط با مقاله