ارسال مطلب

اگر مایل به ارسال مطلب برای نشریه کاروان مهر هستید، می توانید مطالبتان را به صندوق پستی نشریه، یا به ایمیلهای سردبیر و مجله ارسال کنید و یا از فرم زیر استفاده کنید.

  نام شما (الزامی)

  ایمیل شما (الزامی)

  شماره تماس شما (الزامی)

  موضوع مطلب

  فایل مقاله شما با فرمت word یا pdf

  عکس مرتبط با مقاله (اگر چند عکس دارید لطفا همه را در قالب یک فایل زیپ ارسال کنید)

  توضیحات مرتبط با مقاله