انتشار نهمین شماره مجله کاروان مهر

این شماره‎ی کاروان با تصویری از «آنا آخماتووا»  بر روی جلد، بخشِ «یک نگاه، یک زندگی» خود را به شاعر بلندآواز‎ه‎ی روس اختصاص داده است و در مقالاتی با ترجمه عبدالله کوثری، سیما سلطانی، گلبرگ برزین و…و نیز دو شعر از وی ـ که تا کنون منتشر نشده ـ با ترجمه احمد پوری، کوشیده تا […]